poniedziałek, 27 grudnia 2010

Dla pewnego mężczyzny/Für einen Mann

W końcu trochę czasu na ... świąteczne zaległości. I tak wielu wyrobów nie zdążyło się sfotografować.
Endlich bisschen Zeit für... den festlichen Rückstand. Viele Waren schuf man aber leider nicht zu fotografieren.

Poniższa kartka i bombka miały być w męskim wydaniu.
Eine Karte und ein Kugelbaum sollten in einer männlichen Ausgabe sein.

Nie mogło się obejść też bez Sophisticated Ladies w prezencie. Polecam.
Dazu noch Sophisticated Ladies. Ich empfehle zu hören.